Tips & trucs 2: Meer Ballast

In deze tweede aflevering (deel 1 kunt u hier lezen) worden de mogelijkheden van alternatieve materialen behandeld, want er is meer tussen de rail dan alleen maar kant-en-klare ballast. Don Korthout geeft u nog meer Tips & Trucs.

Ballast is niet alleen maar kant en klaar gekocht. Hieronder worden een aantal alternatieven gegeven.

Aquariumgrind

Met aquariumgrind kunt u dezelfde methode toepassen; hieraan kunt u een kleine hoeveelheid pigmentpoeder toevoegen om de kleur te beïnvloeden. Wees hier echter zeer spaarzaam mee. Een weinig pigmentpoeder heeft vaak grote resultaten. En natuurlijk geld ook hier weer dat u tevoren het materiaal zeeft om stof en ballast te scheiden.

Grof zand of vogelkooienzand

Grof zand of vogelkooienzand is niet zonder meer te gebruiken. Dit materiaal moet u mengen met een hoeveelheid gips. Gezeefd gips wel te verstaan. Hiervoor geldt de methode van trial and error ofwel voorzichtig uitproberen. Verder voegt U aan het verkregen mengsel van gips en zand een kleine hoeveelheid pigmentpoeder toe. Ook dit pigmentpoeder zeeft u eerst.
Doe het mengsel bij voorkeur in een glazen pot. Op die manier kunt u tijdens het schudden zien hoe de zaak mengt. Wanneer het mengsel nu op kleur is kunt u beginnen met het spreiden van de ballast. Gebruik hierbij een zacht penseel, een no.8 of 10. Vergeet ook de buitenkant van de rail niet. Ook nu zorgt u er voor dat de bovenkant van de bielzen niet geheel onder de ballast verdwijnt.

Als dit gebeurt is, ook nu niet meer dan 2 meter in een sessie, kunt u aan fase 2 beginnen. U neemt weer de plantenspuit met leidingwater waaraan u enkele druppels "Wetting Agent" (afwasmiddel) toevoegt. Even schudden voor het gebruik en u bent er klaar voor. U gaat nu de droog aangebrachte ballast weer drijfnat maken. Bij ballast van deze samenstelling dient u wel de spuit wat verder van de ballast weg te houden daar u anders kuiltjes krijgt. Zorg ervoor dat de zaak ook nu weer werkelijk drijfnat is.
Is dit achter de rug dan gaat u naar de volgende fase.

U neemt weer de bekende witte houtlijm op waterbasis. Deze verdunt u weer in een verhouding van 1 deel lijm op 2 delen water. Ook nu voegt u hier enkele druppels "Wetting Agent"(afwasmiddel) toe. Goed schudden voor het gebruik.
Dan neemt u de oog- of oordruppelaar ter hand en gaat de verdunde houtlijm op de ballast druppelen. Als de vorige fase goed verlopen is, zult u zien dat de lijm snel wegtrekt. Ook hier moet u niet te karig zijn. Teveel is haast niet mogelijk, want als de lijm droog is, is deze niet meer te zien.

Wanneer dit achter de rug is, komt weer de moeilijke periode van het wachten. Neem deze echter langer dan bij de kant en klare ballast. Minimaal 48 uur is beslist noodzakelijk.
Dit hangt samen met de soort ballast en de mate waarin deze vocht vasthoudt. De temperatuur en de vochtigheidsgraad in de hobbyruimte is ook hier weer van invloed. Het is heel wel mogelijk dat u zelfs langer moet wachten totdat de hele zaak droog is. Dit geduld zult u echter op moeten brengen, wilt u het resultaat niet op het laatste moment bederven.

Als u dan geduldig gewacht heeft en de hele zaak is echt goed droog dan komt de laatste fase aan de beurt. U neemt nu een behoorlijk harde borstel ter hand en veegt flink over de nu droge ballast, zodat eventueel losse ballast verwijderd wordt.
Lo and beho, uw ballastbed is klaar.

Methode voor zaagsel

Ook de methode waarbij zaagsel als ballast gebruikt wordt, wijkt niet veel af van de voorgaande. Uiteraard zijn de voorbereidingen aangepast aan het materiaal.

Het zaagsel dat u wilt gebruiken als ballast mag niet al te fijn zijn. Ook hier bewijst een zeef weer goede diensten. Daarna mengt u het zaagsel met gips, dat ook weer tevoren gezeefd is. Om beide materialen te mengen is ook nu de glazen pot ideaal. Let op, eerst het gezeefde zaagsel en de gezeefde gips mengen. Daarna voegt u een kleine hoeveelheid pigmentpoeder van de gewenste kleur toe. Die kleur wordt, zoals reeds eerder gezegd, grotendeels bepaalt door de kleur van uw landschap. Begin met een weinig pigmentpoeder, zodat u zonodig met wat andere kleuren het door u gewenste resultaat kunt bereiken. Natuurlijk is ook de pigmentpoeder gezeefd voor gebruik.
Is het een en ander naar uw zin, dan gaat u naar de volgende stap.

De ballast wordt ook nu droog aangebracht en weer zorgt u er voor dat de bielzen niet geheel onder de ballast verdwijnen. Verder vergeet u de buitenzijde van de rail niet.
Ligt alles naar wens, dan mag u de plantenspuit wederom ter hand nemen.

U zorgt voor een behoorlijke afstand bij het drijfnat maken van de ballast want, nog meer dan bij het vogelkooienzand, het gevaar bestaat dat u door te dicht op de ballast te spuiten kuilen gaat creŽren. Dat is op zich niet zo erg op een enkel plekje, maar het moeten er niet teveel worden anders zou dit zeer storend kunnen gaan werken. Drijfnat, maar dan ook echt drijfnat is hier weer het parool. Wanneer u daarin geslaagd bent, kunt u naar de volgende stap.

U mengt een hoeveelheid witte houtlijm op waterbasis ineen verhouding van 1 deel lijm op 2 delen water en u voegt enkele druppels "Wetting Agent" (afwasmiddel) toe.
Dan neemt u de oor- of oogdruppelaar weer ter hand en gaat de lijm op de ballast druppelen.
Wanneer alle voorgaande bewerkingen goed zijn verricht, ziet u dat ook nu de lijm zeer snel, als het ware wegkruipt in de ballast. Gebruik een ruime hoeveelheid lijm/water mengsel. U kunt uitgebreid uw gang gaan, als de zaak droog is, zal de lijm niet meer te zien zijn.
Zoals bij elke soort ballast komt dan ook hier een fase waarin geduld een hoofdrol, met een hoofdletter, een Hoofdrol dus, speelt. Zonder die essentiële factor zal het resultaat sterk onder druk komen te staan. Zonder geduld stevent u op een mislukken van dit project af.
Nadat u voldoende droogtijd in acht hebt genomen, tenminste 24 uur en als het even kan langer, kunt u aan de laatste stap beginnen.

U neemt weer een tamelijk harde borstel of veger ter hand en gaat flink over het verkregen ballastbed heen. Op deze manier verwijderd u materiaal dat niet vast is komen te zitten.
Heeft u dat gedaan, dan heeft u nu de beschikking over een ballastbed dat gezien mag worden en u bent weer een stukje dichter bij de realiteit die u toch wilt bereiken.

Gemalen kurk

Bij het gebruik van gemalen kurk kunt u de methode zoals gebruikt voor zaagsel toepassen. U dient dan echter de verdunning voor de witte houtlijm aan te passen. Deze dient in dit geval te zijn 1 deel houtlijm op 1 deel water. Bij een verder verdunde oplossing zal het kurk niet vast komen te zitten en kunt u opnieuw beginnen. Verder ook hier de reeds eerder aangegeven werkwijze volgen, inclusief het geduld.

Natuurlijke ballast

Naast de eerder genoemde soorten bestaat er de mogelijkheid om natuurlijke materialen te gebruiken. Om maar wat te noemen: Materiaal uit de tuin, of wat u op vakantie in het buitenland ontdekt. Tuinaarde, zand etc.
Ook hier geldt weer: eerst door de zeef en dan gewoon als alle andere materialen droog opbrengen, drijf nat maken en met een houtlijm/water mengsel bedruppelen.
Vergeet beslist ook hier het geduld niet.


Zoek op deze site
Home