Tips en Trucs: Een gewichtige zaak

Voor het gewicht van het rollend materieel (en nog vele andere onderwerpen) zijn door de NMRA normeringen en richtlijnen opgesteld. Voor meer info ga naar www.nmra.org en klik op de Standards & RP's in de linkerkolom. De richtlijnen voor het gewicht vindt u in RP20.1

Voor de H0 spoorders hebben we een tabel uitgewerkt die kunt u gemaild krijgen als u het e-mailadres doorgeeft aan dkorthout@nmra.nl.
Geen e-mail? Stuur dan een gefrankeerde en aan uzelf geadresseerde enveloppe naar CNN Saturnusstraat 12, 3204 TV Spijkenisse.

Dan komt het moment dat alles goed gedaan is, rail gelegd en voeding aangesloten, ballast gelegd en erg geduldig geweest, wissels werken prima en toch………..
Toch ontspoort de zaak steeds.
Dan wordt het tijd om eens naar een paar andere zaken te kijken.
We gaan er maar vanuit dat u de rail goed gecontroleerd hebt na het leggen en vastleggen. Er is nergens sprake van ‘creep’ waarbij de railafstand ongemerkt is gaan afwijken, mooi.
Ook de wielen zijn gecontroleerd. De wielafstand is correct bevonden. Ook mooi.
Maar heeft u wel eens aan het gewicht van uw wagon gedacht? Vooral de platte wagons, de open goederenwagons maar ook de gesloten wagons wegen eigenlijk niet zoveel.
Wanneer deze wagons op gewicht gebracht worden, zal het rijden aanzienlijk verbeteren. Te lichte wagons, zeker als ze in het midden van een langere trein geplaatst zijn, kunnen in kleinere bogen de neiging hebben om te kantelen. Dat kan zowel bij het voor- als achteruitrijden gebeuren. Vaak echter in het laatste geval.
Fijn voor de modelspoorder dat de NMRA in de VS daar al onderzoek naar gedaan heeft. Hoef ik hetgeen ze gevonden hebben alleen maar door te geven.

Materiaal in schaal H0

Wat hebben ze ontdekt? Voor een H0 wagon wordt uitgegaan van een basisgewicht van 1 ounce.
Officieel praten we dan over 29 gram en een klein beetje. Voor ons doel mogen we dit afronden naar 30 gram. Dat basisgewicht geldt voor een wagon van 3 centimeter. Ja, zult u zeggen, maar die zijn er niet, wagons van 3 cm! Luister en huiver. Dit is het basisgewicht en voor elke centimeter die de wagon langer is dan 3 cm komt er 5 gram per centimeter bij. Dan geldt voor een wagon die 14 cm lang is het volgende: 14 -3 = 11 cm daarin is 14 de totale lengte, 3 de basis lengte voor de eerste 30 gram en 11 het aantal centimeters dat bepaalt dat we 11x 5 gram bij die eerste 30 optellen. We komen dan op een totaal gewicht van 30 + 55 gram = 85 gram.
Bij een wagon van 10 cm of minder komt er een correctiefactor van 0.9. Dat betekent dat bij 10 cm we zien 10 – 3 = 7, dan wordt het gewicht 30 + (7x5)= 65 gram. Dit nu maal de correctiefactor van 0.9 brengt het gewicht op 0.9 x 65 = 58,5 gram en daar mag u gerust 58 of 60 van maken.
Hebben we echter een wagon die langer is dan 18 centimeter, dan komt er een correctiefactor van 1,2 in het spel. Een wagon van 19 centimeter wordt dan 19 – 3 = 16, dat geeft 30 + 16 x 5 = 110gram.
Dit cijfer wordt dan vermenigvuldigd met de factor 1,2 , dus 1,2 x 110 = 132 gram.

Voor veel mensen lijkt dat veel. Misschien vraagt u zich af of nu de trekkracht van de lok niet al te zeer beperkt wordt ? Nee, dat is beslist niet het geval. Doordat de meeste Europesche merken hun locs voorzien hebben van antislipbandjes zal het gewicht nauwelijks invloed hebben op een vlak spoor. Bij hellingen en zeer lange treinen kan invloed zichtbaar worden. Maar bedenk, een sik kan ook geen complete treinen verplaatsen. Wie locs heeft zonder antislipbandjes zal gemerkt hebben dat de locs vaak al een hoog eigen gewicht hebben en daar daardoor op vlak terrein weinig te merken is. Op hellingen in sommige gevallen wel. Zeker als de stijging meer dan 3% is. De meeste merken hebben een goede aslagering en de wagons hebben daardoor goede roleigenschappen. Ook zal er geen sprake zijn van slijtage van aspotten. Een bijkomend voordeel is vaak dat het aankoppelen geschiedt zonder dat de wagons gelijk weg schieten. Probeer het maar eens.

Materiaal in schaal N

Voor de N-spoorders gelden de volgende regels: Start gewicht 15 gram voor de eerste 1,5 cm. Iedere cm meer 6 gram. Geen correctiefactoren. Dus een wagon van 9 centimeter geeft:
9 – 1,5 = 7,5, dan 15 + (7,5 x 6) = 60 gram.

Zoek op deze site
Home